Zatrudnianie cudzoziemców baner 750x100px 4

maciek1

2

Partnerzy

lesko2

sanok2_kopia

lesko

zarszyn

besko

 

ustrzyki

krosno

jaslo

brzozow

dynow

przemysl

podkarpacie

Zostań fotoreporterem

Zostań fotoreporterem leskoonline.pl
Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!

Kontakt z redakcją:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
Tel. 506 137 803

Linki

Portale

Dzielnice Lesko


Stowarzyszenia

Partie Sanok
Urzędy
Urząd Skarbowy
ZUS
Urząd Miasta
Urząd Gminy
StarostwoPowiatowe
Urząd Pracy

Parafie

Szkoły

Zabytki Leska

Ratusz - usytuowany w centrum rynku - został wzniesiony w 1896 roku. Jest to piętrowy budynek, pokryty wysokim dachem z wieżą zegarową, utrzymany w stylu eklektycznym tak charakterystycznym dla XIX w. Nad wejściem możemy zobaczyć herb Leska z okresu pierwszych właścicieli "Śreniawa" Kmitów.

 

 

Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP – został zbudowany w 1539 roku, wraz z zamkiem przez Piotra Kmitę w stylu późnego gotyku z kamienia i cegły. Z tego okresu zachował się gotycki zrąb podpartych skarpami murów jednonawowego kościoła. W czasie najazdu Szwedów spłonął dach i zostało ograbione wnętrze kościoła. Jakub Jaworski w 1759 r. ufundował barokowe wnętrze świątyni. W 1889 r. dokonano drugiej przebudowy kościoła. Wówczas to dobudowano nad kruchtą neogotycką wieżę, kościół zaś pokryto blachą (pierwotnie kryty gontem). Do budowy wieży użyto piaskowca z okolic Leska, projektantem, a napewno nadzorującym budowę był Gottfryd Hofman, architekt dóbr leskich od r. 1764. W 1769 r. w podziemiach kaplicy św. Antoniego został pochowany, śmiertelnie ranny w bitwie pod Hoszowem, Franciszek Pułaski, brat stryjeczny Kazimierza Pułaskiego. W barokowym XVIII – wiecznym, ołtarzu znajdują się figury św. Stanisława i Wojciecha – biskupów oraz obraz „Ukrzyżowanie” z XVIII w. W świątyni znajduje się również alabastrowe popiersie Matki Boskiej – dar dla mieszkańców Leska od doktora Hieronima Kőllera, który będąc szambelanem papieskim miał ją otrzymać od papieża. Rzeźba ta przypisywana jest F. Bertniemu. Nad portalem wejściowym do kościoła widnieje zniszczony herb Kmitów. Wyposażenie kościoła jest w większości barokowe, utrzymane w złocisto-czarnym kolorze. W nawiei prezbitrium znajduje się XVIII-wieczne sklepienie kolebkowe z lunetami. W kaplicach i zakrystii zachowały się sklepienia XVI-wieczne, kolebkowe, krzyżowo-żebrowe i sieciowe. Obok kościoła znajduje się barokowa, murowana dzwonnica, której budowe rozpoczęto w 1725 roku, a zakończono po 1765 r. Hełm dzwonnicy został spalony w 1886 roku, odnowiony został w 1900r. Jest to budynek trójkondygnacyjny, górne kondygnacje o ściętych narożnikach i lekko wklęsłych ścianach; wszystkie ujęte zdwojonymi pilastrami wspierającymi belkowanie. Belkowanie drugiej kondygnacji wygięte na osiach ścian ku dołowi. W dolnej kondygnacji płyciny, zamknięte łukiem, w uszatych obramowaniach.

 

 

Kościół w Średniej Wsi - Kościół ten jest najstarszą drewnianą świątynią katolicką w Bieszczadach. Wzniesiony został w drugiej połowie XVI wieku jako kaplica dworska. Do pwtórnego uposażenia kościoła doszło w 1727 r., za sprawą Katarzyny z Oraczewskich Balową. W latach 1959-68 został gruntownie wyremontowany, wymieniono belki, wykonano oszalowanie wewnątrz i stolarkę okienną, a dach pokryto gontem. W latach 80-tych powiększono kościół poprzez dobudowę wieży oraz wycięto otaczające go stare dęby, a w latach 90-tych dobudowano drugą zakrystię. Kościół położony jest na niewielkim wzniesieniu. Zbudowany z drewna, konstrukcji zrębowej, zewnątrz obity gontami. Kamienna podmurówka osłonięta jest fartuchem gontowym.. Więźba dachowa jest storczykowa. Prezbiterium zwrócone jest na południe, stosunkowo krótkie, zamknięte trójbocznie. Przy nim od strony wschodniej znajduje sie zakrystia, zbudowana na planie kwadratu. Nawa jest szersza, prostokątna o stropach płaskich na jednym poziomie. Wnętrze oświetla sześć okien wielokwaterowych z gzymsem nad i podokiennym. Wejście do kościoła znajduje się od północy. Szczyt częściowojest szalowany deskami, częściowo gontemposiadający jedną kalenicę dla prezbiterium i nawy o lekko wklęsłych połaciach. Na środku dachu znajduje się drewniana wieżyczka, ośmioboczna, ażurowa, zwieńczona baniastym hełmem i krzyżem żelaznym, w której umieszczona jest sygnaturka datowana na XVIII w. Na kończach kalenicy znajdują się drewniane balasy datowane na XVII w. Polichromia pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. W kościele są trzy ołtarze, sygnowane na drugą ćwierć XVIII w. Ołtarz główny poiada po bokach bramki, oba boczne ołtarze ujęte są parami kolumn.

 

Kościół pw. Świętej Anny w Hoczwi

 Kościół ten został ufundowany przez Fredrów i konsekrowany w 1745 roku. Jest to obiekt barokowy, o dość skromnej fasadzie która jest trójdzielna. W środku znajdują się trzy ołtarze, chór i ambona pochodzace z czasów budowy świątyni. Ciekawostką jest obraz św. Anny samotrzeć który pochodzi z końca XVII w., który można oglądać w głównym ołtarzu.. Kościół otoczony jest murem z bramą od zachodu i parawanową dzwonnicą od wschodu. W sasiedztwie znajduje się murowana plebania z II poł. XVIII wieku.

 

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Manastercu

 Jest to drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka. Została zbudowana w latach 1818-1820, następnie poświęcona w 1822. Wyremontowana w 1934 roku pełniła swoją funkcję do czasu wysiedlenia mieszkańców wsi podczas akcji Wisła. W 1965 cerkiew została przejęta przez Kościół rzymskokatolicki, i w 1968 roku zamieniona w kościół p.w. Przemienienia Pańskiego. Pierwotna wzmianka o świątynii w Manastercu pochodzi z 1761 roku. Jest to obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Prezbiterium w rzucie kwadratu, z dwiema zakrystiami od północy i od południa, nawa szersza -prostokątna od zachodu, znajduje się tam również babiniec i wieżami z przedsionkiem w przyziemiu. Wewnątrz prezbiterium i babińcu sklepienie zwierciadlane, nawie kopuła ośmiopolowa z latarnią. Prezbiterium otwarte do nawy łukiem segmentowym, analogiczny łuk znajduje się między nawą i babińcem oraz babińcem i wieżą. Chór muzyczny nadwieszony. Dach dwuspadowy o jednej kalenicy, kryty blacha. Nad prezbiterium i nawą ośmioboczne wieżyczki zwieńczone baniastymi latarniami, nad nawą zakończona żelaznym krzyżem

 

 

 

Cerkiew pw. Narodzenia Najświetszej Marii Panny w Dziurdziowie

 Jest to cerkiew grekokatolicka z 1899 roku, jako prawosławna użytkowana od 1956 roku.  W środku znajduje się ikonostas przeniesiony ze składnicy ikon w Łańcucie.

 

Zamek – wzniesiony został na starym grodzisku przez Piotra Kmitę. Z pierwotnego zamku zachowały się do dziś zewnętrzne mury zachodniego budynku wraz z basztą obronną. Za poradą królowej Bony Piotr Kmita otoczył zamek pięknym parkiem renesansowym na wzór włoski. Pozostało po nim kilka pomnikowych drzew. Zamek zmieniał właścicieli wraz z miastem. W 1704 r. zniszczyli go Szwedzi. Odbudowany, uległ pożarowi, po którym niezamieszkały zamienił się w ruinę. Wiosną 1839 r. w Lesku w zamieszkał Wincenty Pol. Miasto było wówczas własnością Ksawerego Krasickiego, przyjaciela poety. Zamek został odbudowany według planów Pola, które nadawały mu wygląd klasycystycznego dworku. Krasiccy zgromadzili na zamku piękne zbiory polskich i obcych monet, medali, galerię obrazów z dziełami Merisa, Bacciarellego, Lampiego, Angelki Kaufman i in. oraz bibliotekę i archiwum z rękopisami wielu polskich poetów. Zbiory te częściowo zostały zniszczone w czasie pożaru zamku w okresie I wojny światowej. Część biblioteki została w 1939 r. zatopiona w stawie, część później znalazła się w bibliotece Muzeum Historycznego w Sanoku, dużo książek jest w posiadaniu mieszkańców Leska. W chwili zbliżania się frontu w 1944 r. ostatni właściciel wywiózł przy pomocy Niemców 7 wagonów zbiorów.

Jeśli wierzyć legendzie, podziemne lochy łączyły zamek leski, z nieistniejącym już dzisiaj (uległ spaleniu), klasztorem Karmelitów Bosych w Zagórzu.Synagoga – wzniesiona w I połowie XVIII wieku na miejscu drewnianej, zdewastowana w czasie II wojny światowej – była gruntownie odrestaurowana w latach 60-tych, a później kilkakrotnie remontowana. Synagoga jest jednonawowa ze ścianami szczytowymi zwieńczonymi kamiennymi wazami. Przy jej południowo-zachodnim narożniku znajduje się okrągła wieża, dawniej pełniąca funkcję więzienia dla Żydów. Na zewnętrznej zachodniej ścianie jest umieszczony wizerunek tablic Mojżesza, a pod nimi widnieje hebrajski napis głoszący: „jakże straszny jest ten dom – dom Boga”. Wewnątrz na ścianie wschodniej zachowało sie ozdobne obramienie aron ha - kodesz (niszy w której przechowywało się zwoje Tory), składające się z półkolumn zwieńczonych trójkątnym szczytem, nawiązujące formą do obramienia aron ha - kadesz w niezachowanej lwowskiej bożnicy Złotej Róży.  Przedsionek od sali modlitewnej oddzielają żelazne kute drzwi osadzone w kamiennym portalu. Przy ścianie zachodniej znajduje się przybudówka – z pomieszczenia na piętrze, przez specjalne okienka kobiety obserwowały salę modlitewną, do której nie miały wstępu. Obecnie w głównej części budynku mieści się sala wystawowa Galerii Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.

 

Kirkut - Świadectwem wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej jest jeden z najstarszych w naszym kraju cmentarz żydowski, położony na niewielkim wzniesieniu, niedaleko synagogi, skupia około 2 tyś. macew, czyli żydowskich stelli nagrobnych o kształcie pionowiej prostokątnej płyty, zdobionej płaskorzeźbą i inskrypcją, wszystkie zwrócone na wschód. Poza napisami umieszczona jest skomplikowana symbolika, związana z wierzniami pozagrobowymi Żydów lub życiem zmarłego. Najstarsza z nich pochodzi z 1548 roku(znajdująca się w części północnej). Na cmentarzu tym spoczywają sławni w średniowieczu rabini i dostojnicy żydowscy, wygnani przez Świętą Inwizycję z Hiszpanii. Wejście po schodkach od ul. Słowackiego.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Pogoda Lesko z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

baner PO WER 300x250 pomarańcz 2 1 1 1

Promowane firmy

 

Nasze Lesko

150px-POL_Lesko_COA.svgLesko – miasto położone na prawym brzegu Sanu, na pograniczu Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego - zwane jest "Bramą Bieszczadów"...więcej

punktMapa Leska
punktHistoria Leska
punktWYDARZENIA
punktUrząd Miasta i Gminy
punktStarostwo powiatowe
punktStraż Miejska
punktPolicja
punktPaństwowa Straż Pożarna
punktUrzędy Pocztowe
punktSzkoły
punktPrzedszkola i żłobki
punktSzpitale
punktStowarzyszenia
punktKościoły

Informator

ikonka_5Zbiór przydatnych informacji, które pomogą w życiu codziennym.

Przydatne informacje:

punktUrzędy
punktBanki
punktBankomaty
punktTaxi
punktKino
punktDyskoteki
punktApteki
punktRozkład jazdy

punktRestauracje
punktCzynne po 22
punktPizza na telefon
punktJedzenie na telefon
punktKwiaciarnie
punktNoclegi
punktFirmy
punktOgłoszenia

Ciekawe miejsca

ikonka_6Lesko – miasto położone na prawym brzegu Sanu, na pograniczu Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego - zwane jest "Bramą Bieszczadów"...więcej

punktCiekawe miejsca
punktWarto zobaczyć

punktZabytki Leska
punktMuzea Leska

Komunikacja

ikonka_7Lesko – miasto położone na prawym brzegu Sanu, na pograniczu Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego - zwane jest "Bramą Bieszczadów"...więcej

punktPKS Lesko


punktPrywatni


Artykuły sponsorowane

Szkoły

Ostatnie komentarze

 • Jak pracują freelancerzy
  Johny Jackson 15.01.2018 17:53
  I was recommended this web site by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no ...
   
 • Jak pracują freelancerzy
  Johny Jackson 12.01.2018 20:18
  Everyone loves what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting! Keep up ...
   
 • PKS Lesko
  i internet slang 05.01.2018 18:01
  You will get to check out honest review about The Chan Do i internet slang: https://mexicom.org Success ...
   
 • Kontakt
  Twilaanact 27.12.2017 01:50
  Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil": captchas solving of Google, Facebook ...
   
 • Kontakt
  JuliezKer 25.11.2017 09:30
  Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 to rewolucyjna aplikacja ...